Κρητικά Κεραμικά - Κατασκευή

handmade pottery creation

Η κατασκευή των αγγείων μας γίνεται χειροποίητα στον αγγειοπλαστικό τροχό. Οι τροχοί που χρησιμοποιούμε είναι ηλεκτρικοί για μεγαλύτερη παραγωγή, το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι ακριβώς το ίδιο με τον παραδοσιακό ποδοτροχό.

Τεχνικά τα κεραμικά κατασκευάζονται με δύο κυρίως τρόπους:

  • Τα μικρότερα αγγεία δημιουργούνται ενιαία, μονόσυρτα όπως λέγονται.
    Αφού τοποθετήσουμε μία συγκεκριμένη ποσότητα πηλού στον τροχό, την πλάθουμε φέρνοτάς την στο επιθυμητό ύψος και μορφή, χωρίς να προσθέσουμε άλλη ποσότητα.
  • Τα μεγαλύτερα αγγεία γίνονται σε ζωνάρια, στομωσές όπως λέγονται.
    Τοποθετούμε αρχικά τον πηλό στον χαμηλό τροχό, και αφού δημιουργήσουμε την πρώτη στομωσά και στεγνώσει, εφαρμόζουμε κυκλικά την επόμενη. Αυτό επαναλαμβάνεται έως την ολοκλήρωση του κεραμικού. Ο μέγιστος αριθμός απο στομωσές για τα μεγαλύτερα αγγεία είναι συνήθως έξι.  
  • Στο τέλος και αφού το κεραμικό στεγνώσει τοποθετούνται τα "αυτιά" του.

Στο στεγνό κεραμικό εφαρμόζονται, ανάλογα με τις απαιτήσεις, οι χαράξεις, τα σχέδια και το υάλωμα.